Privacy verklaring van Wij Coaching en Advies

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.


Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt! 


Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Wij coaching en Advies zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

In deze privacyverklaring zal informatie worden verstrekt over de persoonsgegevens welke Wij coaching en Advies verwerkt. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Wij publiceren de laatste versie op onze website. 

Wij coaching en Advies zal zich tot het uiterste inspannen om de belangen van haar cliënten te dienen en zal het nalaten om activiteiten te ontplooien danwel handelingen te verrichten welke het belang van haar cliënten schaden. 


Welke gegevens verzamelen wij?

 Wij coaching en Advies verwerkt uw persoonsgegevens, als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: 

 • Voor- en achternaam              
 • Geslacht         
 • Geboortedatum         
 • Adresgegevens      
 • E-mailadres   
 • Telefoonnummer         
 • IBAN  
 • Website   
 • Bedrijfsnaam   
 • IP-adres


Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens

 De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: 

 • Wanneer u het contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u van een reactie te kunnen voorzien 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren • Om diensten bij u thuis uit te kunnen voeren 


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij coaching en Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wij coaching en Advies) tussen zit. 


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij coaching en Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens bewaren wij tot zes maanden na beëindiging van het traject (inclusief nazorg). De reden hiervan is dat wij het de cliënt gemakkelijk willen maken op bij terugval een vervolgtraject te starten. Het dan niet nodig weer alle gegevens aan te leveren. Na beëindiging van het nazorgtraject en een verstrijking van zes maanden zullen de gegevens dusdanig verouderd zijn dat ze niet meer relevant zijn op het moment dat er een nieuw traject wordt opgestart.

Cookiebeleid

Wij maken op onze website gebruik van zogeheten ‘cookies’. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Wij gebruiken deze uitsluitend om de website gebruikersvriendelijk te maken door bepaalde voorkeuren op te slaan en om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. U kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van uw browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u de cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruikersgemak van de website beperkt wordt.


Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wij coaching en Advies en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Wij coaching en Advies een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sandra@wijca.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk vier weken later op uw verzoek .


Hoe Wij coaching en Advies persoonsgegevens beveiligt

Wij coaching en Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sandra@wijca.nl.

Neemt u gerust

geheel vrijblijvend contact met ons op.

De gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Contact

06- 57 299 499
sandra@wijca.nl
Privacyverklaring | Algemene Voorwaarden